منشور اخلاقی
ارزشهای شرکت توزیع برق استان

 1. تامين رضايتمندي مشتركين از طريق ارائه برق مطمئن
 2. ارائه خدمات با كيفيت بالا از طريق نظارت دقيق و مستمر بر پروژه ها
 3. توجه به اخلاق و شئونات اسلامي و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 4. حصول اطمينان از كيفيت برق تحويلي به مشتركين
 5. شفافيت و صداقت در پاسخگويي به مشتريان
 6.شفافیت و صداقت در پاسخگويي و احساس مسئوليت در قبال شكايات و خاموشي ها و قطع برق
 7.تامین كالا وتجهيزات برقي استاندارد وبا كيفيت بالا
 8.حفظ اطلاعات مالی و شناسنامه ای  و هویت متقاضیان و مشترکین
 9.مکانیزه نمودن فعالیت ها به منظور پاسخگویی حداکثری به خواسته های مشترکین
 10.خدمت رساني بي وفقه، روان، سهل، موثر و متواضعانه به كاركنان و ارباب رجوع
 11.گردش شفاف اطلاعات، پاسخ گويي مسئولانه، تعامل سازنده با ارباب رجوع و ارتقاي سطح اعتماد عمومي آنان
 12.اعتلاي سلامت كاري، رعايت عدالت و هم افزايي در تعامل با نقش آفرينان
 13.اعتقاد به هم افزايي، كارگروهي و همگرايي
 14.وفاداري به اصول ايمني، بهداشتي، حفظ محيط زيست، صرفه جويي و تقدم كيفيت بر كميت 15.تمركززدايي و اصلاح و بهينه سازي ساختار  

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0