دوشنبه, 3 ارديبهشت 1397 |English

فهرست بهاءفهرست بهاء برق سازمان مدیریت 94
تجزیه بها شرکت توزیع
                               اتفاقات

                               ارت

                               انشعاب

                               تعمیرات تابلو

                               تعمیرات خط

                               جایگزینی کابل خودنگهدار

                               خط گرم

                               سیم سرقتی

                               شاخه زنی

                               معین حوادثگزارش
آمار صفحه
بازدید صفحه 234
پربیننده ترین روز 29/12/1395
آمار پر بيننده ترين روز 5
بازدید امروز صفحه 0
بازدید دیروز صفحه 0

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8