چهارشنبه, 13 فروردين 1399
  • ساعت : ۱۰:۶:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ 
  • تعداد بازدیدها : 137
تقاضای مدیر عامل توزیع نیروی برق مازندران
تقاضای مدیر عامل توزیع نیروی برق مازندران
مشترکین ۲۰ درصد کمتر مصرف کنند

تقاضای مدیر عامل توزیع نیروی برق مازندران:

مشترکین ۲۰ درصد کمتر مصرف کنند

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: با توجه به برودت و سرمای هوا و افزایش بی‌سابقه مصرف گاز و انواع انرژی در کشور و محدودیت تامین سوخت نیروگاه‌ها خواهشمند است به‌منظور پیشگیری از قطع برق مشترکین حتی المقدور نسبت به کاهش حداقل 20 درصد مصرف برق و گاز خود از امروز تا دوهفته آینده همکاری کنید.

رضا غفاری با بیان اینکه مشترکین مازندران تا دو هفته آینده ۲۰ درصد کمتر مصرف کنند، اظهار کرد: با مصرف صحیح برق می‌توان در مصرف گاز نیز صرفه جویی کرد چراکه بخش عمده سوخت نیروگاه‌های کشور از گاز طبیعی تامین می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به مشترکان خوش مصرف برق و گاز پاداش پرداخت می‌شود، تصریح کرد: پاداش توسط شرکت‌های برق و گاز به مشترکانی که نسبت به کاهش مصرف خود اقدام می‌کنند، پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با بیان اینکه این اقدام توسط وزارتخانه‌های نفت و نیرو برای ترویج مصرف بهینه گاز و برق مشترکان است، گفت: طرح پرداخت پاداش خوش مصرفی به مشترکان به دلیل سرمای هوا و افزایش مصرف انرژی در کشور اجرایی می‌شود.

غفاری خاطرنشان کرد: مشترکانی که نسبت به دوره مشابه سال قبل مصرف برق و گاز خود را کاهش دهند مشمول پرداخت پاداش خوش مصرفی می‌شوند.

وی با اشاره اینکه این طرح براساس تجربه موفق همکاری مشترکان برق در تابستان سال جاری دنبال می‌شود، افزود: با توجه به برودت و سرمای هوا و نیاز به صرفه جویی در مصرف سوخت، مشترکان برق و گاز مشارکت فعالانه‌ای در این طرح داشته باشند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران عنوان کرد: می‌توان با راهکارهای ساده استفاده بیشتر از نور طبیعی و خاموش کردن لامپ‌های اضافی و تنظیم وسایل گرمایشی در دمای آسایش و جلوگیری از هدر رفت انرژی نسبت به کاهش مصرف انرژی در زمستان اقدام کرد.

 

Ratings Average :  ۱.۰۰ |  Ratings Submitted :  ۱

Tags

    5.5.5.0
    V5.5.5.0