چهارشنبه, 22 مرداد 1399
  • تعداد بازدید : 781
با استعفای مهندس رضـا غفاری ، دکتر محمدحسین اسدی گرجی به عنـوان سرپـرست شرکت توزیع بـرق مازندران معرفی شد .
با استعفای مهندس رضـا غفاری ، دكتر محمدحسین اسدی گرجی به عنـوان سرپـرست شركت توزیع بـرق مازندران معرفی شد .
با استعفای مهندس رضـا غفاری ، دکتر محمدحسین اسدی گرجی به عنـوان سرپـرست شرکت توزیع بـرق مازندران معرفی شد .

با استعفای مهندس رضـا غفاری ، دکتر محمدحسین اسدی گرجی به عنـوان سرپـرست شرکت توزیع بـرق مازندران معرفی شد 

با موافقت با استعفای مهندس رضا غفاری از سوی شرکت توانیر ، مهندس محمدحسن متولی زاده مدیرعامل شرکت توانیر ، با صدور حکمی ، دکتر محمدحسین اسدی گرجی  معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران را به عنوان سرپرست این شرکت معرفی کرد .

با توجه به اینکه انتصاب مدیران عامل شرکت های توزیع براساس فراخوان عمومی و طی فرآیند شایسته گزینی انتخاب و معرفی می شوند تا انتصای مدیرعامل جدید ، دکتر محمدحسین اسدی گرجی  سرپرستی شرکت توزیع برق مازندران را عهده دار خواهد بود .

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۳

برچسب ها

    V5.7.3.0