• شنبه, 10 آبان 1399
  • ساعت : ۱۴:۷:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ 
  • تعداد بازدید : 137
حضورمیدانی سپری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران در امورهای توزیع نیروی برق شرق استان
حضورمیدانی سپری مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق مازندران در امورهای توزیع نیروی برق شرق استان

سپری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با حضور میدانی در امورهای توزیع نیروی برق گلوگاه؛بهشهر؛نکا و میاندورد ضمن بازدید از واحد های اجرایی با کارکنان و مشترکین این امورها دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدارها با تا اشاره به مدیریت هزینه های و استفاده از ظرفیت های موجود بر برنامه محور بودن اقدامات ؛ تکریم ارباب رجوع ؛ توجه ویژه به ارتقا رفاه کارکنان ؛ مشارکت کارکنان در پیشبرد اهداف  تسریع در روند خدمات غیرحضوری و نظارت مکان محور و خودگردانی مالی امورها تاکید کرد.

امتیاز :  ۲.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    V5.7.10.0