پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمشترکین برق میتوانند بدون حضور در امورهای توزیع نیروی برق خدمات خود را دریافت کنند. مشتركین برق میتوانند بدون حضور در امورهای توزیع نیروی برق خدمات خود را دریافت كنند.  جديد!
مشترکین برق میتوانند بدون حضور در امورهای توزیع نیروی برق خدمات خود را دریافت کنند.
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ 
۱۳:۳۵:۵۱  | 
تعداد بازدید : ۷۳
اطلاعيه اطلاعیه 
اطلاعيه
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 
۱۴:۳:۴۶  | 
تعداد بازدید : ۷۲
تمامی خاموشی های ناشی از تند باد در مازندران مهار شد تمامی خاموشی های ناشی از تند باد در مازندران مهار شد 
تمامی خاموشی های ناشی از تند باد در مازندران مهار شد
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ 
۱۳:۲۹:۳۹  | 
تعداد بازدید : ۴۷
صفحه1از8123456...8.بعدي.برو


گروه دورانV5.7.10.0