پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند


"سیمبانان " ژرف اندیشان ،فرح اندیشان و بلندهمتان صنعت برق "سیمبانان " ژرف اندیشان ،فرح اندیشان و بلندهمتان صنعت برق  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ 
۱۱:۲۴:۵۴  | 
تعداد بازدید : ۵۴
حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق مازندران در مرکز سامد حضور مدیرعامل شركت توزیع برق مازندران در مركز سامد 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 
۷:۳۲:۱۹  | 
تعداد بازدید : ۹۹
بررسی ۷۱ شاخص در ارزیابی عملکردی امورهای شرکت توزیع برق مازندران بررسی ۷۱ شاخص در ارزیابی عملكردی امورهای شركت توزیع برق مازندران 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ 
۱۱:۵۹:۲۴  | 
تعداد بازدید : ۹۹
تمديد مهلت آزمون تبديل وضعيت اطلاعیه 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 
۸:۵۶:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۳۰۱
صفحه1از3123.بعدي.برو


-->
گروه دورانV5.7.10.0