پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منشور اخلاقی
ارزشهای شرکت توزیع برق استان

 1. تامين رضايتمندي مشتركين از طريق ارائه برق مطمئن
 2. ارائه خدمات با كيفيت بالا از طريق نظارت دقيق و مستمر بر پروژه ها
 3. توجه به اخلاق و شئونات اسلامي و اجرای طرح تکریم ارباب رجوع
 4. حصول اطمينان از كيفيت برق تحويلي به مشتركين
 5. شفافيت و صداقت در پاسخگويي به مشتريان
 6.شفافیت و صداقت در پاسخگويي و احساس مسئوليت در قبال شكايات و خاموشي ها و قطع برق
 7.تامین كالا وتجهيزات برقي استاندارد وبا كيفيت بالا
 8.حفظ اطلاعات مالی و شناسنامه ای  و هویت متقاضیان و مشترکین
 9.مکانیزه نمودن فعالیت ها به منظور پاسخگویی حداکثری به خواسته های مشترکین
 10.خدمت رساني بي وفقه، روان، سهل، موثر و متواضعانه به كاركنان و ارباب رجوع
 11.گردش شفاف اطلاعات، پاسخ گويي مسئولانه، تعامل سازنده با ارباب رجوع و ارتقاي سطح اعتماد عمومي آنان
 12.اعتلاي سلامت كاري، رعايت عدالت و هم افزايي در تعامل با نقش آفرينان
 13.اعتقاد به هم افزايي، كارگروهي و همگرايي
 14.وفاداري به اصول ايمني، بهداشتي، حفظ محيط زيست، صرفه جويي و تقدم كيفيت بر كميت 15.تمركززدايي و اصلاح و بهينه سازي ساختار  

V5.2.0.0