پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دفتر فناوری اطلاعات و ازتباطات


وظايف و اقدامات دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات


 •  هدایت ونظارت بر ارائه مطلوب خدمات شبکه کامپیوتری شرکت
 • اهتمام در برقراری ارتباط با واحدهای داخلی وشرکت های هم عرض درراستای امنیت شبکه و ارتباطات 
 •   مطالعه و بررسی سیستمهای روز مهندسی امنیت اطلاعات ، شبکه و ارتباطات به منظور ارتقاء رشد انفورماتیکی شبکه در شرکت و شناخت امکانات جدید فنی و تکنولوژی 
 • مدیریت شبکه رایانه ای از قبیل تعریف کاربران تعیین سطوح دسترسی کاربران به برنامه ها 
 •   بررسی نیازهای واحدهای شرکت در زمینه نرم افزار و امکان سنجی جایگزینی یا ارتقاء نرم افزارهای درحال بهره برداری در چارچوب سیاستهای نرم افزاری شرکت
 •  ارائه سرویس های نرم افزاری اعم از نصب ، رفع عیوب ، ارتقاء و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری موجود
 •   ارائه پیشنهادات و طرح جهت توسعه و ارتقاء نرم افزارهای موجود
 •   اتخاذ روشهای حفاظت و کنترل سیستمهای نرم افزاری با مشارکت سایر همکاران
 •   پشتیبانی از نرم افزارهای کاربردی موجود در شرکت
 •   برنامه زمان بندی اجرای پروژه های نرم افزاری ، تعیین نیازمندیهای پرسنلی و نیازهای آموزشی آن
 • ارائه خدمات سخت افزاری شامل : نصب ، تعمیر ، ارتقاء و نگهداری تجهیزات سخت افزاری کامپیوترهای شرکت برحسب نیاز 
 • شناسایی و پیشنهاد استانداردهای مورد نیاز شرکت درزمینه سخت افزارهای کامپیوتری همگام با دانش روز
 •  تهیه مشخصات شناسنامه ای و آمار سخت افزارهای موجود شرکت و بروزرسانی این مشخصات
 •   تهیه برنامه بازدیدهای تعمیرات دوره ای واقدامات پیشگیرانه مجموعه سخت افزارهای شرکت
 •  حفاظت از سخت افزارهای کامپیوتری شرکت با اتخاذ و اقدامات ایمنی با مشارکت سایر همکاران
 •   همکاری و انجام کارشناسی در برگزاری مناقصات مربوط به خریدو نصب و راه اندازی و نگهداری و پشتیبانی از سخت افزارهای کامپیوتری مورد نیاز و موجود شرکت
 •   تهیه گزارش و بررسی صورت وضعیت های پروژه های سخت افزاری در دست اقدام پیمانكاران
 •  ارائه پیشنهادات و طرح جهت توسعه و تبدیل سخت افزارهای موجود

 
V5.2.0.0