پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مهندسی و نظارت


وظايف و اقدامات دفتر مهندسي و نظارت

 

 

 1- ترویج فرهنگ گردش طرحها و پروژه ها به سمت استانداردهای وزارت نیرو

2- تلاش در جهت بكارگيري ابتکارات و نو آوری‌ها در طراحی و اجراي پروژه ها با رويكرد کاهش هزینه ها و بهبود روشهای انجام کار

3- ارزیابی لوازم و تجهیزات شبکه توزیع و ارائه ليستهاي سالانه امتياز فني تجهيزات

4- طراحی و اجراي سیستم ارزیابی و نظارت مستمر پيمانكاران، مشاوران و تامين كنندگان تجهيزات توزيع و اعلام درجه كيفيت كار آنها و ارائه راهكارهاي بهبود

5- تائید و یا رد صلاحیت علمی و تجربی پیمانكاران براساس آزمون، تحقیق، مصاحبه و سوابق انجام پروژه های اجرایی و ارائه ليستهاي ساليانه پيمانكاران تائيد صلاحيت شده

6- تهیه و پيشنهاد سیاستها وتصمیمات شرکت در خصوص پيمانكاران تحت عنوان خط مشی پیمانكاري و کنترل ونظارت بر رعایت مفاد آن

7- بررسی و تائید صورت وضعیت هایی که در قراردادهای آن دفتر مهندسي و نظارت به عنوان دستگاه نظارت تعیین شده باشد

8- تهیه مشخصات فنی و نقشه پستهای زمینی براساس استاندارد

9- تهیه طرح و انجام محاسبات لازم برای احداث ساختمانهای اداری ،پستها و نیز تهیه طرح تاسیسات آن

10- صدور دستور کار ساختمانی ( اعم از پستهای زمینی توزیع ، اداری و مسکونی ) با ارائه مشخصات فنی و نقشه مربوطه

11- نظارت در اجرای صحیح طرحهاو دستورکارهای صادره و تایید آن درصورت لزوم

12- هدایت و بهبود مسایل مربوط به عملیات ساختمانی و تولیدات بتونی و کارگاه تیر سازی

13-  نظارت بر تولید تیر های بتونی براساس استانداردهای تعریف شده

14- تشكيل جلسات مستمر فني با امورها و ناظرين و پيمانكاران در جهت بهره وري بيشتر در تهيه طرحها و اجراي پروژه ها

15- پيگيري تهيه دستورالعملهاي مورد نياز در طراحي و نظارت و پيمانكاران با همكاري پرسنل زير مجموعه

16- برنامه ريزي واحد تحت سرپرستي خود با توجه به عمليات مورد نياز و تقسيم كار بر اساس شرح وظائف

17- تهيه كاركرد اقدامات انجام شده در دفتر مهندسي و نظارت بصورت هفتگي و ماهانه و تنظيم و جمع آوري آمار و گزارشات مربوطه و گزارش به معاونت برنامه ريزي و مهندسي

18- همكاري در ترويج فرهنگ استفاده از تجهيزات مرغوب در شبكه با مشخصات فني تصويبي برابر استانداردهاي وزارت نيرو

19- انجام مطالعات مهندسی طرحهای کلان شرکت و ارائه پیشنهاد با هماهنگی امورها و ستاد


V5.2.0.0