پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

مشخصات جغرافیایی
 

مشخصات جغرافيايي و شرايط اقليمي استان مازندران

 

استان مازندران در شمال كشور جمهوري اسلامي ايران و با وسعتي معادل۴ /۲۳۷۵۶ كيلومتر مربع حدود ۴۶/۱ درصد از مساحت كشور را در بر داشته و هجدهمين استان از اين حيث در كشور محسوب مي گردد . درياي خزر درشمال ، استانهاي تهران و سمنان در جنوب و استانهاي گيلان و گلستان به ترتيب در غرب و شرق استان قرار دارند .

مازندران بر اساس آخرين تقسيمات كشوري داراي 21 شهرستان به نامهاي آمل ، بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنكابن ، جويبار ، چالوس ، رامسر ، ساري ، سوادكوه ، سيمرغ، قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، نكا ، نور ، نوشهر، فريدونكنار ، عباس آباد و مياندرود ، سواد کوه شمالی، 58شهر ، 55 بخش ، 129 دهستان و 3697  آبادي می باشد .
آب و هواي مازندران ، معتدل و مرطوب ( معروف به معتدل خزري ) است . امتداد كوههاي البرز در
جنوب ، نزديكي به دريا و پوشش گياهي از دلايل اصلي تعديل آب و هواي اين منطقه است .
از لحاظ طبيعي مازندران به سه قسمت اصلي كوهستاني در جنوب ، ميان بند در وسط و جلگه اي در شمال تقسيم مي شود . شيب ناهمواريهاي آن از غرب به شرق به موازات درياي خزر است . رشته كوه البرز با رودهاي كوچك و بزرگي كه درامتداد شمالي – جنوبي آن جريان دارند به سه منطقه غربي ، مركزي و شرقي تقسيم شده است .
بر اساس سرشماري سال 1390 ، جمعيت استان مازندران بالغ بر 3073943 نفر مي باشد كه تقريبا
  4/1درصد  جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهد . از اين تعداد 2/50درصد را مردان و 8/49درصد را آن را زنان تشكيل مي دهند


V5.2.0.0