اینفوگرافی "مصرف لوازم برقی خود را سرانگشتی محاسبه كنید "
از سوی روابط عمومی شرکت توزیع برق مازندران منتشر شد: اینفوگرافی "مصرف لوازم برقی خود را سرانگشتی محاسبه كنید "  new
event date : Sun May 15, 2022 12:36  |  item visited : 46
افزایش 45  هزار مشترك به تعداد مشتركین  توزیع برق مازندران درسال 1400
event date : Tue Apr 26, 2022 11:01  |  item visited : 117
Page1of212.Next.GO
  • در صورت خرید یا اجاره ملک جهت اطمینان از صحت کنتور و لوازم اندازه گیری به امور توزیع  یا بخش مربوطه مراجعه نمائید ، در غیر این صورت کلیه مسئولیت ها بر عهده مالک فعلی می باشد .

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0