• جمعه, 26 شهريور 1400
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 1387
قطع برق بیمارستان ها در مازندران تكذیب شد

 

مهندس حسینی کارنامی سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گفتگویی با تکذیب اخبار قطعی برق بیمارستان امام (ره) ساری در روزهای گذشته گفت: در طول ماههای گذشته برق  واحدهای درمانی و بیمارستانها به هیچ عنوان قطع نشده است و سیستم برق رسانی بیمارستان ها برای هرگونه شرایط بحرانی در آماده باش کامل میباشد.

وی با اشاره به اخباری مبنی بر خاموشی بیمارستان امام (ره) ساری اظهار داشت:  بیمارستان امام خمینی (ره) ساری از دو فیدر برق تغذیه می شود و اگر بدلیل رخداد لحظه ای و اتفاق غیر مترقبه چنانچه در یکی از دو مسیربرق آن قطع شود خط دیگر این بیمارستان برقدار خواهد بود و با توجه به شرایط موجود و کمبود تولید؛ قطع برق واحدهای درمانی خط قرمز این شرکت بوده و به هیچ عنوان تا کنون قطع نگردیده است.

وی با اظهارات غیرکارشناسانه مطرح شده ازسوی برخی از اشخاص در مورد قطع برق مراکز درمانی گفت: وجود اتفاقات ناخواسته ناشی از اتصالات داخلی در تاسیسات ساختمان های بیمارستان ها  نیاز به تمهیدات ویژه مدیران واحدها دارد و تامین برق مطمئن و پایدار در جهت رفاه حال بیماران با توجه به تمامی مشکلات موجود وظیفه ذاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران می باشد و تاکید مجدد میگردد به هیچ عنوان لحظه ای فیدر برق بیمارستان ها در سطح استان تاکنون قطع نشده است.

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.0.0
    V6.0.0.0