پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمندمانور جهادی تعمیرات و ساماندهی فیدرهای پرعارضه شرکت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد مانور جهادی تعمیرات و ساماندهی فیدرهای پرعارضه شركت توزیع نیروی برق مازندران برگزار شد  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ 
۱۲:۷:۹
فراخوان انتخاب مدیر امور توزیع برق بابلسر- جهت مشاهده كلیك نمایید فراخوان انتخاب مدیر امور توزیع برق بابلسر- جهت مشاهده كلیك نمایید  جديد!
فراخوان انتخاب مدیر امور توزیع برق بابلسر- جهت مشاهده كلیك نمایید
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ 
۹:۱۱:۵
انتصابات_جدید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران انتصابات_جدید در شركت توزیع نیروی برق مازندران  جديد!
انتصابات_جدید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ 
۹:۲۴:۵۶
اجرای طرح برق امید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران اجرای طرح برق امید در شركت توزیع نیروی برق مازندران 
اجرای طرح برق امید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران
تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
۱۳:۱:۴۸
صفحه1از41234.بعدي.بروگروه دورانV5.7.10.0