ارتباط مستقیم با مدیران


اخطار قطع برق به 14 دستگاه اجرایی
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ 
۰۶:۴۲  | 
تعداد بازدید : ۷۲۳
  • تولید پراکنده .jpg

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0