ارتباط مستقیم با مدیران


سرپرست شرکت توزیع نیروی برق مازندران در نشست تخصصی با جانشین و فرماندهان نیروی انتظامی شهرستانهای استان تاکید کرد: لزوم توسعه همكاری های بیش از پیش نیروی انتظامی با شركت توزیع برق مازندران در پیشگیری از سرقت تجهیزات و تاسیسات شبكه توزیع برق  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 
۱۲:۵۵:۲۵  | 
تعداد بازدید : ۱۵۴
انتصاب  جديد!
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ 
۹:۵۶:۴۷  | 
تعداد بازدید : ۱۳۸
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ 
۱۰:۱۳:۳۴  | 
تعداد بازدید : ۹۲۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۶/۱۷ 
۱۰:۴۲:۳۳  | 
تعداد بازدید : ۱۶۸۱
صفحه1از212.بعدي.برو
  • در صورت خرید یا اجاره ملک جهت اطمینان از صحت کنتور و لوازم اندازه گیری به امور توزیع  یا بخش مربوطه مراجعه نمائید ، در غیر این صورت کلیه مسئولیت ها بر عهده مالک فعلی می باشد .

گروه دورانV6.0.9.0