ارتباط مستقیم با مدیران


حضور سرپرست شركت توزیع برق مازندران در مركز سامد
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ 
۰۸:۱۰  | 
تعداد بازدید : ۵۵
تعویض كنتور كلیه مشتركین دیماندی با كنتور فهام
تا پایان سال 1400 صورت خواهد گرفت : تعویض كنتور كلیه مشتركین دیماندی با كنتور فهام 
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ 
۰۰:۰۰  | 
تعداد بازدید : ۱۸۶
110 مركز غیر مجاز استخراج رمز ارز در حوزه توزیع برق مازندران كشف و ضبط شده است
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ 
۰۰:۰۰  | 
تعداد بازدید : ۲۰۷
صفحه1از212.بعدي.برو
  • در صورت خرید یا اجاره ملک جهت اطمینان از صحت کنتور و لوازم اندازه گیری به امور توزیع  یا بخش مربوطه مراجعه نمائید ، در غیر این صورت کلیه مسئولیت ها بر عهده مالک فعلی می باشد .

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0