شرکت توزیع نیروی برق مازندران در راستای سیاست‌های وزارت ‌نیرو و شرکت توانیر، مسئولیت تأمین انرژی الکتریکی از مبادی ورودی تا نقطه تحویل به مشترکین، توسعه و اصلاح شبکه‌های توزیع، فروش انشعاب و انرژی، ارائه خدمات پس از فروش و بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق برنامه‌ریزی، مهندسی، نظارت و کنترل، پياده‌سازي سيستم مديريت پويا، بکارگيري نيروي انساني متخصص و کارآمد، بهره‌گيري از تجهيزات و تکنولوژي روز، جلب رضايت و ايجاد امکانات مورد نظر براي مشترکين برق و نيز کاهش شكايات و تلفات غیرفنی را بر عهده دارد.

در صددیم تا با توسعه، بهبود و پشتیبانی از زیرساخت‌ها این وظیفه را با استقرار نظامهای تعمیرات و نگهداری، مدیریت دارایی، تحقیقات کاربردی با رویکرد ارتقاء بهره‌وری و کاهش تلفات انرژی با استناد به استانداردهای ملی و بین‌المللی معتبر به منظور تامین رضایتمندی مشترکین و افزایش قابلیت اطمینان در سطح شرکت از طریق برنامه‌ریزی استراتژیک کاربردی نمائیم.

ما معتقدیم کارکنان ما با ارزش ترين منابع ما محسوب مي‌شوند که در دستيابی به بالاترين سطح سازمانی ما را ياری می‌دهند. لذا جهت تحقق تولید ناب و اهداف شرکت در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت نیرو و حمایت از تولیدات ملی از طریق استقرار مدیریت تحول با هزینه اثر بخشی مطلوب این وظایف خطیر را با پیگیری راهبردهای زیر دنبال می‌کنیم:

 

1. ارائه خدمات الکترونیکی

2. استقرار مدیریت تحول اداری

3. کوچک‌سازی و برون‌سپاری

4. توسعه شبکه‌های هوشمند برق

5. افزایش نقدینگی

6. استقرار مدیریت مبتنی بر عملکرد

7. توسعه برق‌رسانی به روستاهای بدون برق از طریق انرژیهای نو6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0