تسویه حساب  مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت مشترکین می توانند صورت حساب خارج از دوره خود را ثبت و پیگیری نمایند

Description :

Using this service, subscribers can register and track their out-of-period bills

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407313
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- مدت زمان ارائه خدمت چند روز می باشد؟

بطور متوسط 8 روز کاری طوال خواهد کشید .

2- آیا صورتحساب های صادره دقیقا وفق نرخ های مصوب وزارت نیرو صادر شده است ؟

بله , بر اساس شرایط تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو و صادر می گردد.

3- آیا لوازم اندازه گیری تست و عمکلرد آن مورد سنجش و تایید قرار می گیرد ؟

بله , فرآیند تست لوازم اندازه گیری انجام می یابد .

4- آیا پیگیری فرآیند تسویه حساب بصورت غیر حضوری توسط مشترک مقدور میباشد؟

بله : مشترک از نتایج فرآیند با مراجعه بخش پیگیری برنامه برق من , مطلع خواهد گردید.

5- آیا در فرآیند توسیه حساب فقط بدهی برق مصرفی پرداخت می گردد؟

نخیر : در این فرآیند لو.ارم اندازه گیری تست , آخرین صورتحساب برق مصرفی صادر و کل بدهی تسویه می گردد.


اطلاعات شخصي
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
شغل : 

آیا از فرآیند درخواست تسویه حساب به صورت الکترونیکی رضایت داید؟

ارسال6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0