ارائه سوابق مصرف و پرداخت مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

مشترکین با استفاده از این خدمت سوابق مصارف و صورت حساب خود را می توانند مشاهده نمایند.

Description :

Subscribers can view their usage records and bills using this service

متوسط زمان ارائه خدمت :
آنی
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407313
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- چه اطلاعاتی در سوابق مصارف مشترکین نمایش داده می شود؟

نوع صورتحساب، سال و دوره ، تاریخ قرائت قبلی و فعلی صورتحساب، تعداد روز، میزان مصرف تعرفه اوج بار- میان باری و کم باری، جمع مصرف، متوسط مصرف و مبلغ قابل پرداخت و ...

2- آیا امکان مشاهده نمودار مصرف مشترکین نیز وجود دارد؟

بله . نمودار متوسط مصرف در بازه چند ساله به صورت خطی و به تفکیک هر دوره قابل مشاهده است.

3- آیا در سوابق پرداخت اطلاعات بانکی که از طریق آن صورتحساب پرداخت شده نیز نمایش داده می شود؟

بله ، نام بانکی که از طریق آن صورتحساب پرداخت شده و همچنین نحوه پرداخت (تلفنبانک، ATM، POS و ...) نمایش داده می شود

4- چه اطلاعاتی در سوابق پرداخت مشترکین نمایش داده می شود؟

تاریخ صورتحساب، مبلغ صورتحساب، بدهی قبلی، مبلغ قابل پرداخت، مبلغ وصولی، تاریخ پرداخت، تاریخ اعمال، بانک، نحوه پرداخت، نام شعبه و ...

5- آیا می توان خروجی از گزارش وضعیت مصارف و پرداخت صورتحساب از سامانه تهیه نمود ؟

بله امکان خروجی اکسل و پی دی اف از اطلاعات نمایش داده شده وجود دارد.


اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

آیا از فرآیند در خواست سوابق مصرف و صورت حساب رضایت دارید؟

ارسال6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0