اعلام بدهی براساس خوداظهاری مصرف برق مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

در این خدمت مشترکان در مواردی مثل قرائت در بسته می‌توانند با قرائت کنتور و وارد کردن میزان برق مصرفی برای مصارف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف (تجاری) نسبت به ثبت مصرف، محاسبه صورتحساب خود و دریافت صورتحساب و شناسه قبض و شناسه پرداخت اقدام نمایند.
تذکر: قبض ارائه شده براساس خود اظهاری مشترک، علی الحساب بوده و به منزله تسویه کامل نمی باشد.

Description :

This service enables customers including residential, general, agricultural, industrial and others (commercial) to report their electricity consumption by themselves (due to different reasons such as absence of the residents during the meter reading days), calculate their bills and finally receive the bill and pay ID.
Note: Received bills based on customer's self-report is an "on-account bill" and is not considered as full payment.

متوسط زمان ارائه خدمت :
انی
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407313
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- آیا می توان به جای خواندن و درج رقم کنتور، تصویر آن را در اپلیکیشن بارگذاری کرد؟

بله، مشترک می تواند در مرحلۀ ثبت ارقام کنتور، با استفاده از گزینۀ تصویر کنتور و برداشت عکس از کارکرد کنتور، میزان مصرف خود را ثبت کند.

2- آیا در صورت خوداظهاری، قبض میان دوره برای مشترک صادر می شود؟

خیر. با اعلام رقم کنتور از سوی مشترک، صورتحساب به روز از مصرف دورۀ قبل تا رقم جدید برای او صادر می شود اما به عنوان صورتحساب قطعی در سوابق مشترک درج نمی شود.

3- آیا در صورت خوداظهاری و پرداخت بدهی، سابقۀ پرداخت آن در اپلیکیشن برق من ثبت می شود؟

بله، مبلغ پرداخت شده در سوابق پرداخت درج می شود.

4- چگونه می توانم رقم میزان مصرف برق را قرائت و درج نمایم؟

با ورود به اپلیکیشن برق من در بخش خوداظهاری قرائت کنتور، راهنمای قرائت کنتور قابل دریافت است.

5- در صورتی که پس از خوداظهاری و پرداخت بدهی، سابقۀ پرداخت در اپلیکیشن درج نشود، از چه طریق می توان این موضوع را پیگیری نمود؟

مشترکان می توانند با ثبت تیکت در بخش پرسش و پاسخ مسئلۀ مورد نظرشان را پیگیری کنند.


اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

آیا از فرآیند در خواست تغییرمکان داخلی رضایت دارید؟

ارسال6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0