جمع آوری دائم انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری دائم انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can, if necessary, register their ampere branch by collecting a request.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407312
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

  

 

 

 


اطلاعات شخصي
جنسيت  :
مرد زن
وضعيت تاهل : 
متاهل مجرد
سن : 
تحصيلات : 
شغل : 

آیا از فرآیند در خواست جمع آوری دائم انشعاب رضایت دارید؟

ارسال6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0