تغییر مکان داخلی لوازم اندازه گیری انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه محل نصب کنتور در داخل ملک تغییر پیدا کند ، با ارائه درخواست مشترک اقدامات لازم توسط شرکت توزیع جهت جابجایی کنتور انجام میگیرد.

Description :

By this service, if the installation location of the meter inside the property changes, the necessary actions will be taken by the distribution company to move the meter by submitting a joint request.

متوسط زمان ارائه خدمت :
5 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر لوارم اندازه گیری
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407312
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- آیا میتوان یک انشعاب را از یک ملک به ملک دیگر انتقال داد؟

خیر بر اساس بند 4-41-1 آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده و انتقال آن به ملک دیگر ممنوع است.

2- آیا انشعاب را میتوان جدا از ملک فروخت و یا اینکه صاحب ملک قبلی می تواند پس از فروش ملک انشعاب را در مالکیت خود بداند؟

خیر طبق بند 4-41-2 آیین نامه تعرفه های برق، انشعاب نصب شده به صورت مجزا از ملک قابل فروش، معامله یا واگذاری به دیگری نمی باشد

3- آیا مستاجر می تواند درخواست تغییر مکان انشعاب ارائه کند؟

خیر هر گونه تغییر در مشخصات انشعاب و تغییر مکان بایستی توسط صاحب ملک و یا وکیل او ارائه شود.

4- در صورتی که تغییر مکان منجر به تغییراتی در وضعیت شبکه، کابل و ... شود، هزینه های آن به عهده چه کسی است؟

مطابق بند 4-39-3 آیین نامه تعرفه های برق هزینه تغییرات شبکه و کابل که در اثر تغییر مکان ایجاد شود به عهده مشترک می باشد.

5- در صورتی که سیل یا زلزله منجر به تخریب یک منطقه شده و بنیاد مسکن ساختمان های جدید را به منطقه ای دیگر جابجا کند، تکلیف انشعابات برق چیست؟

بر اساس بند 4-41-3 آیین نامه تعرفه های برق در صورتی که حوادث طبیعی یا موارد مصرح در قانون نیاز به تغییر مکان انشعاب برق را ایجاد کند، با مجوز هیئت مدیره شرکت توزیع در حکم جابجایی داخلی محسوب شده و امکان جابجایی به محل جدید را خواهد داشت.6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0