پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

 در تارنمای شرکت توزیع برق استان مازندران خدمات در انواع و به شرح زیر ارائه می گردد:

 خدمات اطلاع رسانی:
مناقصه ها/ مزایده های صنعت برق
اطلاعات مورد نیاز مشتریان برق برای مدیریت مصرف
ارائه خدمات به کارکنان و کاربران 
تعرفه های برق در سال های گوناکون
قوانین و مقررات
اخبار و اطلاعیه ها
خدمات الکترونیکی (غیرحضوری)
 
خدمات تعاملی :
خدمات مرتبط با متقاضیان و مشترکین مانند درخواست انشعاب و ...
گزارشهای مردمی
رسیدگی به شکایات
نظر سنجی
 
خدمات تراکنشی:
خدمات مرتبط با مشاهده و پرداخت صورتحساب برق مصرفی
 
مسئولیت ارائه خدمت :
فراهم ساختن بستر لازم برای ارائه ، تضمین ، پایداری و رفع اشکالات اعلام شده در مورد خدمات ارائه شده به عهده دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت توزیع برق استان مازندران می باشد.

 

 

 

 

 


5.5.5.0
گروه دورانV5.5.5.0