یکی از مهمترین اهداف شرکت توزیع نیروی برق مازندران رضایتمندی مشتریان، تکریم ارباب رجوع و رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی بوده است. در همین راستا، این وظیفه برای شرکت متصور است که نسبت به اخذ نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم و صاحبنظران در حوزه صنعت برق، از طرق مختلف اقدام نماید.چشم انداز سازماني ما آن است که  همواره بعنوان يکي از بهترين سازمان ها در خدمت رساني نزد مردم شناخته شويم. ارائه خدمات علمي ، دقيق ، کارشناسي ، به روز و صادقانه در چارچوب نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران در صدر ارزش هاي سازماني ما قرار دارد.

این شرکت خود را موظف می داند تا مقررات، بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌های تدوین شده در کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی خود را طی فراخوان‌هایی به اطلاع شرکت های زیرمجموعه برساند و از طریق سامانه نظام پیشنهادات نظرات و پیشنهادات شرکت‌ها را که خود انعکاسی از نظرات صاحبنظران و مردم می باشد، پیرامون موارد مختلف جمع آوری و بررسی می نماید. پس از دریافت نظرات، نسبت به اصلاح و سپس تصویب و ابلاغ آن‌ها اقدام می‌شود.

55456.jpg  بیانیه راهبرد مشارکت مصوب شرکت توانیر

55456.jpg  بیانیه راهبرد مشارکت مصوب شرکت توزیع برق مازندران

 

پیشنهادها و انتقادات به آدرس: http://80.191.255.65:1001/Default.aspx
رسیدگی به شکایات به آدرس: http://80.191.255.77:1396/cmp/requestreceptionwebsite
نظرسنجی خدمات به آدرس: https://maztozi.ir/fa-IR/DouranPortal/5520/page/نظرسنجی

 6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0