سید کاظم حسینی کارنامی

سرپرست شرکت

تاريخ تولد :  1353/03/01
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
رئیس برق شمال ساریمدیر اداره برنامه ریزی و مهندسی قائمشهرمعاون هماهنگی و قائم مقام
تلفن : 
33393255
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
مهندسی برق
وب سایت : 
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.0.15.0
V6.0.15.0