سید کاظم حسینی کارنامی

مدیرعامل توزیع برق مازندران

تاريخ تولد :  1353/03/01
پست الکترونیکی : 
سوابق : 
مدیر برق شمال ساریرئیس اداره برنامه ریزی و مهندسی قائمشهرمعاون هماهنگی و قائم مقام شرکت
تلفن : 
01133393255
تحصيلات : 
فوق لیسانس برق
تلفن همراه : 
-
تخصص : 
مهندسی برق
وب سایت : 
فايل الحاقي : 
-

سایر اطلاعات :  ندارد

6.1.7.0
V6.1.7.0