تفکیک یا ادغام انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درخصوص تفکیک یک انشعاب خود به چند انشعاب و یا ادغام چند انشعاب خود به یک انشعاب به شکل غیرحضوری اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can separate one of their branches into several branches or merge their several branches into one branch in absentia.

متوسط زمان ارائه خدمت :
5 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407312
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
 
سوالات متداول

1- در خدمت تفکیک و ادغام و میزان انشعای درخواستی به چه صورت میتواند باشد؟

در هنگام تغییر مشخصات (تفکیک یا ادغام) انشعاب ، میزان قدرت انشعاب و یا انشعابات جدید دقیقا برابر با میزان قدرت انشعاب ویا انشعابات موجود (قدیم ) خواهد بود به علاوه مکان انشعاب را نمی توان تغییر داد.

2-  مبلغ مابه التفاوت تفکیک انشعاب به چه صورت محاسبه می شود؟

پس از محاسبه ی ارزش انشعاب اولیه و انشعابهای درخواستی جدید،در صورتیکه ارزش انشعاب اولیه بیشتر باشد50 درصد تفاوت این مبلغ در وجه مشترک قابل استرداد است.

3- برای آپارتمانی که دارای تعدادی انشعاب با کاربری یکسان، تفکیک و ادغام انشعاب به چه صورت می باشد؟

 ادغام برای آپارتمان ها مانند سازمان ها و ادارات می باشد و ادغام الزامی است.

4- در صورتیکه داخل یک پلاک 2 کاربری متفاوت با مجوز فعالیتهای جداگانه ارائه گردد، تفکیک انشعاب موجود امکان پذیر می باشد؟

خیر

5-در صورتیکه یک پلاک دارای انشعاب هایی با کاربر های مختلف و مالکیت افراد متفاوت باشد چگونه می تواند انشعابهای موجود را ادغام نمود؟

به منظور رعایت اصل مالکیت انشعاب و رفع هرگونه مسائل حقوقی ، در صورتیکه ملک به یک کاربری تغییر یافته باشد ابتدا از طریق مراحل تغییرنام نسبت به تغییر مالکیت انشعابها اقدام و پس از رعایت شرط هم نام بودن همه ی انشعابها ، ادغام صورت می پذیرد.

6- در صورتیکه در یک پلاک ، 2 سوله با فاصله از یکدیگر و با کاربری یکسان موجود باشند آیا تفکیک انشعاب موجود امکان پذیر می باشد؟

خیر

 

 6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0