رسیدگی به گزارش های برق غیرمجاز مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه شخصی در جایی استفاده غیرمجاز از برق(به طرق مختلف) را مشاهده نماید ، میتواند گزارش خود را برای شرکت توزیع ارسال نماید تا بررسی های لازم و جلوگیری از استفاده غیرمجاز توسط شرکت توزیع برق انجام گیرد.

Description :

By this service, if a person observes the unauthorized use of electricity somewhere (in various ways), she can send her report to the distribution company so that the necessary investigations and prevention of unauthorized use by the electricity distribution company can be done.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 ماه  کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین -  دفتر لوازم اندازه گیری
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133407313
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- آیا اطلاعات شخصی که گزارش غیرمجاز میدهد در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت ؟

اطلاعات کلیه گزارش دهندگان مصارف غیرمجاز نزد شرکت توزیع محفوظ خواهد ماند و به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.

2- آیا ارائه گزارش مصارف غیرمجاز در محدوده های دیگری غیر از محل سکونت ارائه دهنده گزارش امکان پذیر میباشد ؟

گزارشات ارائه شده میتواند بدون توجه به محل سکونت ارائه دهنده گزارش ثبت گردد و درصورت لزوم، هماهنگی با ارائه دهنده گزارش از طریق مشخصات و شماره تماس ثبت شده توسط ایشان انجام خواهد شد.

3- آیا امکان ثبت چند گزارش توسط یک شخص وجود دارد ؟

هر شخص میتواند به هر تعداد گزارش استفاده غیرمجاز از برق ارائه نماید.

4- پیگیری نتایج گزارش ها به چه صورت خواهد بود ؟

پس از ثبت هر درخواست کد رهگیری درخواست ارائه میگردد. و از طریق کد رهگیری در سامانه برق من میتوان از نتیجه بررسی گزارش ارائه شده مطلع شد.

5- پرداخت پاداش ارائه گزارش استفاده غیرمجاز برق به چه صورت میباشد ؟

براساس دستورالعملهای ارائه شده از دستگاه بالادستی و مصوبات شرکت توزیع ، در صورت امکان مقادیر پاداش قابل پرداخت خواهد بود.6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0