رفع حریم برق

شرح خدمت :

توسط این خدمت، کلیه مشترکینی که درخواست جابجایی تجهیزات را دارند و یا ملک آنها در حریم خطوط برق قرار دارد جهت تغییر محدوده حریم خطوط می توانند نسبت به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمایند.

Description :

With this service, all subscribers who request the relocation of equipment or whose property is located in the area of power lines can apply for the removal of the area to change the scope of the line.

متوسط زمان ارائه خدمت :
15 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت بهره برداری - فوریتهای برق
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133607513
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- جهت جابجایی پایه برق جلوی درب ساختمان در حال ساخت ، چه اقدامی باید انجام پذیرد؟

میبایست از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع برق در قسمت میز خدمت ، اپلیکیشن برق من ، سامانه برق من و یا از طریق تماس با سامانه 121 به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمود تا همکاران برق در اولین فرصت مشکل شما را مرتفع نمایند .

2- به دلیل عدم رعایت فاصله استاندارد با شبکه بخشی از ملک (مانند بالکن،پنجره و ...)در حریم قرار دارد، چه اقدامی باید انجام پذیرد؟

میبایست از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع برق در قسمت میز خدمت ، اپلیکیشن برق من ، سامانه برق من و یا از طریق تماس با سامانه 121 به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمود تا همکاران برق در اولین فرصت مشکل شما را مرتفع نمایند .

3- کابل انشعاب از دستک پاره شده و به صورت موقت به پنجره و یا نرده نصب گشته و موقت مهار گردیده است ، چه اقدامی باید انجام پذیرد؟

میبایست از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع برق در قسمت میز خدمت ، اپلیکیشن برق من ، سامانه برق من و یا از طریق تماس با سامانه 121 به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمود تا همکاران برق در اولین فرصت مشکل شما را مرتفع نمایند .

4- جهت درخواست بتون ریزی سازه های در حال ساخت که منجر به قرار گرفتن در حریم شبکه شود ، چه اقدامی باید انجام پذیرد؟

میبایست از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع برق در قسمت میز خدمت ، اپلیکیشن برق من ، سامانه برق من و یا از طریق تماس با سامانه 121 به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمود تا همکاران برق در اولین فرصت مشکل شما را مرتفع نمایند .

5- جهت درخواست نصب داربست ، که منجر به قرار گرفتن تجهیزات در حریم شبکه شود ، چه اقدامی باید انجام پذیرد؟

میبایست از طریق مراجعه به سایت شرکت توزیع برق در قسمت میز خدمت ، اپلیکیشن برق من ، سامانه برق من و یا از طریق تماس با سامانه 121 به ثبت درخواست رفع حریم اقدام نمود تا همکاران برق در اولین فرصت مشکل شما را مرتفع نمایند6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0