ارائه صورتحساب مولد خورشیدی مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
 

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشتركين ميتوانند صورتحساب مولدهای خورشیدی را دریافت نمایند.

Description :

With this service, subscribers can receive the bill of solar generators.

متوسط زمان ارائه خدمت :
آنلاین
واحد پاسخگو :                    معاونت بهره برداری - دفتر بازار برق
شماره تماس واحد پاسخگو :
01133394428
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

 

1- بازه های زمانی صدور صورتحساب ها چگونه است؟

بازه های دو ماهه .که سراسری برق تزریق کنند و درآمد کسب کنند.

2- تایید کننده و پرداخت کننده نهایی صورت حساب چه بخش هایی می باشند؟

تایید کننده های اولیه و نهایی شرکت توزیع و ساتبا می باشند، و پرداخت کننده نهایی صورتحساب به متقاضی شرکت توزیع برق می باشد

3- چرا نرخ تعدیل در صورتحساب ها متفاوت است؟

زیرا وابسته به مواردی چون: "ETS"، "شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت"، "شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال بهره برداری"، "متوسط نرخ رسمی ارز در دوره یکساله قبل از پرداخت"، "متوسط نرخ رسمی ارز در دوره یکساله قبل از بهره برداری" و غیره می باشد .

4- ETS چیست؟

عدد ثابتی است که توسط ساتبا مشخص می شود و به زمان ساخت نیروگاه و نصب نیروگاه و زمان بهره برداری و غیره بستگی دارد

5- قیمت پایه خرید برق چگونه محاسبه گردیده؟

به صورت بخشنامه توسط وزارت نیرو در بازه های زمانی به شرکت های توزیع ابلاغ می گردد (در قالب ضوابط تضمین خرید انرژی برق تولیدی نیروگاه های تجدید پذیر و پاک)

 

 

 6.1.5.0
گروه دورانV6.1.5.0