کنترل پیک بار مدیریت مصرف برق

شرح خدمت :

در این خدمت مشترکین صنعتی ، کشاورزی ، تجاری ، ادارات و مولدهای خود تامین میتوانند طرح های مدیریت مصرف در زمان پیک بار را مشاهده کرده و با ثبت نام و مشارکت در طرح موردنظر ، از تخفیفات هزینه انرژی مصرفی برخوردار گردند.

Description :

In this service, industrial, agricultural, office, commercial and power-generator consumers can view consumption management plans during peak hours and receive energy cost discounts by registering and contributing in the plan.

متوسط زمان ارائه خدمت :
4 ماه
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر مدیریت مصرف
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- چگونه میتوان از طرح های مدیریت پیک بار باخبر شد؟

طرح های مدیریت پیک بار هرساله در فصل گرم تعریف شده برای شرکت توزیع ارائه میشوند و اطلاعات مربوط به طرح ها در این خدمت ارائه میگردد و قبل از ثبت درخواست قابل مشاهده میباشند.

2- چگونه میتوان در طرح های مدیریت پیک بار شرکت نمود ؟

با مراجعه به این خدمت اطلاعات بروزرسانی شده مربوط به هر طرح قابل مشاهده میباشد. با مطالعه و بررسی طرح ها میتوان هنگام ثبت درخواست نوع طرح مدنظر را انتخاب و پس از انجام ثبت نام مفادمربوط به طرح را رعایت نمود.

3- تخفیفات مربوط به شرکت در طرح های مدیریت پیم بار چه زمانی اعمال میشود ؟

پس از پایان اجرای طرح در فصل گرم طبق بررسی مصارف مشترکینی که در طرح ها شرکت کرده اند تخفیفات محاسبه و پس از اعمال آن به مشترک اعلام خواهد شد

4- تخفیفات اعمال شده از چه طریقی به مشترکین اعلام میشوند ؟

تخفیفات پس از اعمال ، از طریق پیامک به مشترکین اعلام میشود و در سایت دستگاه و یا نرم افزار برق من قابل مشاهده خواهند بود

5- کنترل مصارف مشترکین ثبت نام شده در طرح ها به چه روشی انجام میگردد؟

اکثر مشترکینی که در طرح های مدیریت پیک بار شرکت میکنند دارای کنتروهای فهام قرائت از راه دور میباشند و مصارف آنها در هرساعت بصورت الکترونیکی برای شرکت توزیع ارسال میگردد.6.1.7.0
گروه دورانV6.1.7.0