آدرس و شماره تلفن های ضروری شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران :

  • مازندران- ساری- بلوار امیر مازندرانی روبروی خ وصال شیرازی

 

  • دفتر روابط عمومی        01133393251                        
  • مرکز فوریت های برق              121
  • سامانه خدمات غیر حضوری          1521
  • فاکس                            01133393259

 

 
Unable to load control 'DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx'!
The file '/DesktopModules/UserDefinedTable/UserDefinedTable.ascx' does not exist.
6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0